page view image

Leikeland 2023

Arrangementsinformasjon

Bestill din billett til Leikeland her!

Ansvarsfraskrivelse

Det er strenge reglar for bruk av hoppeslott i Norge. Me stiller difor krav til at det er ein vaksen person (over 18 år) som er ansvarleg for borna som er med. (Inntil 7 born pr. vaksen).

Den som er med borna i Leikeland må gjere seg forstått med følgande:
Eg tek ansvaret for desse borna den tida dei leikar i Leikeland. Eg er samstundes vakt for desse borna den tida dei nyttar hoppeslott i Leikeland og er plassert i lokalet slik at eg har kontroll og kan gripe inn om det skulle oppstå ein situasjon der det er naudsynt.
Dersom straumen går, eller ein av hoppeslotta stoppar, syter eg for at hoppeslott(a) vert evakuert til det igjen er i orden.
Eg vil gi beskjed til personalet ved Vesterland eller sjølv bryte inn og stoppe leiken dersom eg meinar leiken vert for hard eller rampete av ein eller fleire ungar.
Eg er klar over at det ikkje er tillete å klatre på sideveggene på hoppeslotta.