Leikeland - Vesterland Feriepark

Time slots

Saturday 6 Mar 2021

{{ capacity.name }} {{ capacity.description }}
EVENT INFORMATION

Bestill din billett til Leikeland her! 

Leikeland har ope fredag 16 - 21 og laurdag + søndag 9 - 21. 

I vinterferien (veke 8) har me ope måndag - fredag 16 - 21 og laurdag + søndag 9 - 21. 


Smittevern

  1. Gjester som bur i regionen, men har vert på tur/besøk andre stadar, får ikkje nytta fasilitetane før etter 10 dagar opphald i Sogn.

  2. Gjester/besøk som kjem hit og som ikkje bur i Sogn, har ikkje tilgang til fasilitetane før evt. etter 10 døgn. Det gjeld og for overnattingsgjester. 

Me ber altså om at dei som har vore utanfor Sogn, ventar 10 døgn før du nyttar fasilitetene våre. 


Vesterland Feriepark føl smittevernveiledaren for aktivitetsparkar, som er utarbeida av Virke Reiseliv. Dersom du ynskjer å lese denne, finn du den her: Smittevernveileder aktivitetsparker - Virke

barn
lekeland

Waiver

Det er strenge reglar for bruk av hoppeslott i Norge. Me stiller difor krav til at det er ein vaksen person (over 18 år) som er ansvarleg for borna som er med. (Inntil 7 born pr. vaksen).

Den som er med borna i Leikeland må gjere seg forstått med følgande:
Eg tek ansvaret for desse borna den tida dei leikar i Leikeland. Eg er samstundes vakt for desse borna den tida dei nyttar hoppeslott i Leikeland og er plassert i lokalet slik at eg har kontroll og kan gripe inn om det skulle oppstå ein situasjon der det er naudsynt.
Dersom straumen går, eller ein av hoppeslotta stoppar, syter eg for at hoppeslott(a) vert evakuert til det igjen er i orden.
Eg vil gi beskjed til personalet ved Vesterland eller sjølv bryte inn og stoppe leiken dersom eg meinar leiken vert for hard eller rampete av ein eller fleire ungar.
Eg er klar over at det ikkje er tillete å klatre på sideveggene på hoppeslotta.